ĐỔI VẬN MAY, TẶNG NGAY 2888K

Table of Contents

Thời gian: 01/04/2023 (Mỹ Đông) ~ Vô thời hạn

Đối tượng:

– Tất cả hội viên của PQ88.

– Áp dụng: Bắn cá, Điện tử.

Chi tiết:

Tổng thanh toán trong ngày của game Bắn Cá/Điện tử là ÂM và tổng cược hợp lệ đạt các mức như bảng sau đây: 

1348071723ec445ca3642429d4ae2daa

Cách tham gia:

1. Phải có đơn nạp tiền trong ngày (đơn nạp không nhận qua khuyến mãi khác), tổng cược hợp lệ ( Bắn Cá/Điện tử) sẽ bắt đầu tính sau khi bạn nạp tiền thành công.

2. Ngoài đơn nạp hợp lệ trên, bạn cần đạt đủ các điều kiện sau để đăng ký nhận khuyến mãi này:

  – Đạt được tổng cược hợp lệ như yêu cầu  (xem bảng trên).

– Số dư trong ví phải còn ít hơn 100 (không bao gồm 100)

– Tổng thanh toán có kết quả là ÂM.

– Trong ngày chưa có lần rút tiền nào.

3. Khuyến mãi này 1 ngày chỉ được nhận 1 lần.

4. Liên hệ nhân viên CSKH qua Telegram của PQ88 và làm theo hướng dẫn.

Điều khoản và quy định:

1. Để duy trì nguyên tắc công bằng, PQ88 có quyền giám sát chặt chẽ hành vi của hội viên, nếu có bất kỳ hành vi vi phạm, lừa dối hoặc sử dụng các quy tắc và điều khoản để thu lợi bất hợp pháp, chúng tôi có quyền xem xét tước bỏ quyền nhận khuyến mãi của bạn vô thời hạn.

2. Xét duyệt sẽ do bộ phận liên quan tiến hành, sau khi xét duyệt thành công, tiền thưởng sẽ lập tức được gửi đến tài khoản của bạn.

3. Khi đã nhận được tiền thưởng, hội viên không thể yêu cầu hủy khuyến mãi và chỉ có thể rút tiền khi đạt cược yêu cầu của khuyến mãi này.

4. Khi hội viên nhận khuyến mãi, đồng nghĩa với việc quý hội viên chấp nhận các điều khoản và quy định của chúng tôi.

5. Khuyến mãi này không được dùng kết hợp với các khuyến mãi khác.

6. Trong trường hợp có tranh chấp, công ty PQ88 có quyền quyết định cuối cùng.