TIỀN THƯỞNG KHIẾU NẠI

Mục Lục

Chi tiết:

Nếu bạn phát hiện CSKH, chúng tôi có những hành động sau đây:

– Sử dụng ngôn ngữ từ công kích, lời có thể cố ý phản đối người khác.

– Thiết lập và biến tướng thông tin lừa đảo, lừa đảo,…  

=> Bạn vui lòng chụp lại hình ảnh nội dung cuộc trò chuyện đó và cung cấp thời gian cũng như tên của CSKH cho chúng tôi.

Cách thức khiếu nại:

– Hội viên cần gửi hình ảnh bằng chứng từ hội thoại đến Gmail của PQ88 

    📧 quản trị viên

 PQ88 sẽ xác minh và xử lý thông tin khiếu nại của bạn

– Lưu ý: Bạn cần liên hệ với chúng tôi trong vòng 48 giờ kể từ khi phát sinh vấn đề, nếu không sẽ không thể hỗ trợ xử lý.

>>THAM GIA  SÒNG BÀI TRỰC TUYẾN  PQ88 NGAY BÂY GIỜ<<